Banner Image
Banner Image
Banner Image

Oppfølgingsenheten Frisk gir oppfølging av mennesker på individ, gruppe og systemnivå. Vi arbeider innenfor virksomhetsområdene: arbeidsinkludering, spesialisthelsetjeneste og prosjektarbeid med utvikling av organisasjoner og individer.

For øvrige Frisk bedrifter; Frisk Barn, Frisk HMS, Frisk klinikken  - se FRISK BEDRIFTENE
Friskstiftelsen - døgnenhet psykisk helse; friskstiftelsen.noRASKERE TILBAKE -
SPESIALISTHELSETJENESTER

Vi kan tilby følgende tjenester:
Lettere psykiske lidelser/terapitjenester
Arbeidsrettet Rehabilitering

Tilbudene er for personer som er sykmeldt i inntil ett år, men kan også benyttes for personer som står i fare for å bli sykmeldt i lengre tid.
Mer informasjon >>

Ønsker du varig livsstilsendring?

Et tilbud for deg med overvekt. 

For arbeidsgiver
     
  • Hvem er vi?                        >>
  • Hva gjør vi?                        >>
Frisk bedriftene
Kontakt info